หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลนางลือ
เทศบาลตำบล นางลือ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
 
คำขวัญประจำตำบลนางลือ
" ถิ่นแดนสาวงาม นามระบือพันธุ์ข้าว
แหล่งมะนาวส้มแป้น หลักแสนแก้วมังกร "
พันธุ์ข้าวคุณภาพเยี่ยมและมีชื่อเสียงจากตำบลนางลือ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ
นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ
นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ
วัดนางลือ
เทศบาลตำบล
นางลือ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามเรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน
 

กราบเรียน ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนางลือ ท่านผู้บริหารเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนางลือ สืบเนื่องจากกระทู้ขอสอบถามเรื่องทางเข้าหมู่บ้านหนองกรด ขอให้พวกท่านได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบถนนทางเข้าหมู่บ้านหนองกรด หมู่ที่ 5 อย่างเร่งด่วน เนื่องจากว่าชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากสภาพถนน ณ ปัจจุบัน ขอให้ท่านผู้บริหาร ท่านปลัดเทศบาล ท่านสมาชิกสภาช่วยลงตรวจสอบหน่อย ช่วยเร่งดำเนินการได้ยิ่งดี และขอสอบถามตามแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ. 2555 - 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทางการพัฒนาที่ 1.1 ข้อ 7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายคลองชลประทานฝั่งซ้ายคลองซ้ายระหาน ม.5 กว้าง 8 เมตร ยาว 4,500 เมตร อยู่ในงบประมาณการดำเนินการปี 2556 ใช้งบประมาณ 12,600,000 บาท เป็นแผนเกินศักยภาพดำเนินการร่วมกับ อบจ. แต่ แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2556 - 2558 ถนนเส้นนี้ตกไปอยู่ในงบประมาณการดำเนินการปี 2558 ทำไมถึงเลื่อนไป ไม่เห็นความสำคัญของชาวบ้านหรือ ขอให้ท่านผู้บริหารช่วยดำเนินการเรื่องนี้แบบเร่งด่วน  นำเรื่องนี้เข้าสภาขออนุมัติสภาจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน และประชาชนที่ใช้ถนนเส้นนี้            

เขียนโดย   คุณ ผู้เดือดร้อน

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 12.17 น. [ IP : 223.205.165.156 ]  
 

สภาพถนน

เขียนโดย   คุณ ผู้เดือดร้อน

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 12.21 น. [ IP : 223.205.165.156 ]  
 
 

สภาพถนน

เขียนโดย   คุณ ผู้เดือดร้อน

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 12.22 น. [ IP : 223.205.165.156 ]  
 
 

สภาพถนน

เขียนโดย   คุณ ผู้เดือดร้อน

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 12.23 น. [ IP : 223.205.165.156 ]  
 

ถนนเส้นนี้มานานแล้วไม่รู้ว่าถนนหรือ คลอง เวลาฝนตกก็เละ เวลาหน้าร้อนก็ฝุ่น เห็นใจคนใช้ถนนเส้นนี้เถอะครับ ใครไม่ได้ใช้เส้นนี้ไม่รูหรอกครับ จะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานรุ่นหลังๆ

เขียนโดย   คุณ คนผ่านไปผ่านมา

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 12.33 น. [ IP : 223.205.164.103 ]  
 

เมื่อไหร่จะมีคนไปดูแลสักที ประชาชนเดือนร้อน ไม่ได้เป็นคนใช้เส้นทาง ไม่รู้หรอก

เขียนโดย   คุณ ประชาชนตาดำดำ

วันที่ 11 ก.ย. 2556 เวลา 13.26 น. [ IP : 223.205.164.103 ]  
 

เงียบๆ เงียบจริงๆ สุดท้ายก็รู้แล้วว่าถนนเส้นนี้ไม่มีผู้ดูแล ไม่มีผู้รับผิดชอบ ไม่มีผู้ใดลงมาสนใจ

เขียนโดย   คุณ คนน้อยใจ

วันที่ 25 ก.ย. 2556 เวลา 08.26 น. [ IP : 223.205.167.183 ]  
 

เรียน ผู้เดือดร้อน

ตามที่ เทศบาลตำบลนางลือ ได้รับเรื่องร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนางลือ เรื่องสอบถามเรื่องถนนเข้าหมู่บ้าน เขียนโดย คุณ ผู้เดือดร้อน     เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๑๗ นาฬิกา ซึ่งข้อร้องเรียนดังกล่าวสรุปได้ความว่า ชาวบ้านเดือดร้อนมาก ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ จึงขอให้เทศบาลตำบล  นางลือช่วยดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อเท็จจริง
จากการตรวจสอบข้อมูลจากกองช่างเทศบาลตำบลนางลือ ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายคลองชลประทานฝั่งซ้ายคลองซ้ายระหาน (ถนนวังเคียน – หนองกรด) ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยนาท

จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ถนนดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนางลือแต่เมื่อปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนางลือ เทศบาลตำบลนางลือ จึงต้องให้ความช่วยเหลือและตอบข้อร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นเบื้องต้น ดังนี้
๑.ตามที่เทศบาลตำบลนางลือได้กำหนดแผนพัฒนาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหนองกรด หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ  ไว้ในแผนพัฒนา ๓ ปีของเทศบาลตำบลนางลือ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ อยู่ในงบประมาณการดำเนินการปี ๒๕๕๖ ใช้งบประมาณ ๑๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท แต่เป็นแผนที่เกินศักยภาพที่เทศบาลตำบลนางลือจะดำเนินการได้ เทศบาลตำบลนางลือจึงได้ดำเนินการของบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้างถนนลาดยางสายดังกล่าว จากฝ่ายการเมืองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ผลการดำเนินการไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายการเมืองและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงไม่สามารถดำเนินการได้
๒.ปัจจุบันเทศบาลตำบลนางลือได้นำโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบเคปซิล สายบ้านหนองกรด หมู่ที่ ๕ ตำบลนางลือ กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) และได้นำโครงการดังกล่าวเข้าไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน  โดยตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน ๓,๓๑๔,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างรองบประมาณที่ทางราชการจัดสรรมาให้ในปี พ.ศ.๒๕๕๗  และเมื่อได้รับเงินงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลนางลือจะดำเนินการก่อสร้างในทันที ผลความคืบหน้าเป็นประการใด จะนำเรียนให้ทราบโดยเร็ว


เขียนโดย   คุณ เทศบาลตำบลนางลือ

วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 09.32 น. [ IP : 125.25.200.57 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร. 063-782-9693
เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร : 056-410-842  
จำนวนผู้เข้าชม 17,625,723 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลนางลือ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10