หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
   ศูนย์ฯ มิราเคิลออฟไลฟ์  (จังหวัด ชัยนาท)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : ศูนย์ฯ มิราเคิลออฟไลฟ์
 
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 7 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
ข้อมูล : ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรชุมชน มิราเคิล ออฟไลฟ์ ขึ้น เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ ด้านการเกษตร รวมทั้งรณรงค์สร้างแรงจูงใจแก่ผู้สนใจประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ การใช้บริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยการใช้พื้นที่ที่มีอยู่จำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 1856 ท่าน