หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
   โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์  (จังหวัด ชัยนาท)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
ชื่อสถานที่ : โครงการ “หนึ่งใจ...เกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์
 
ที่ตั้ง : อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 
ข้อมูล : ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ จัดทำโครงการ “หนึ่งใจ…เกษตรกร” โดยจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรชุมชน มิราเคิล ออฟไลฟ์ ขึ้น เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร รวมทั้งรณรงค์สร้างแรงจูงใจแก่ผู้สนใจประกอบ อาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้สามารถนำความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาไว้ใช้ ในชีวิตประจำวัน รวมไปถึง สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ >>อ่านต่อ>>
 
รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว

 
 
ผู้เข้าชม 10 ท่าน