หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
โทร : 056-410842-3 ต่อ 109
นางสาวสมพร เทพอาษา
รองปลัดเทศบาล
โทร : 056-410842-3 ต่อ 103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวนงนุช เย็นใจ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 056-410842-3 ต่อ 118
นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 056-410842-3 ต่อ 102
นายพรสิน จูเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 056-410842-3 ต่อ 105
จ่าสิบตรีเตชินท์ ทรงลำพึง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 056-410842-3 ต่อ 104
พ.จ.อ.ทิน มีมาก
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 056-410842-3 ต่อ 117
นางสาวลักขณา นุ่มแสง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
โทร : 081-7073190
นางสาวเอ ใจแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
056-410842-3 ต่อ 102
นางอุบล ศรีทองอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร : 056-410842-3 ต่อ 120