หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ


นางสาวสมพร เทพอาษา
รองปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวพรทิพย์ แก้วเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด


จ่าสิบตรีเตชินท์ ทรงลำพึง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


พ.จ.อ.ทิน มีมาก
หัวหน้าฝ่ายป้องกัน
และรักษาความสงบเรียบร้อย


นางสาวลักขณา นุ่มแสง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวเอ ใจแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


นางอุบล ศรีทองอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายพรสิน จูเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง