หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
056-410842-3 ต่อ 109


นางสาวสมพร เทพอาษา
รองปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
056-410842-3 ต่อ 103
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
056-410842-3 ต่อ 118


จ่าสิบตรีเตชินท์ ทรงลำพึง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
056-410842-3 ต่อ 104


พ.จ.อ.ทิน มีมาก
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
056-410842-3 ต่อ 117


นางสาวลักขณา นุ่มแสง
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
081-7073190


นางสาวพัชรินทร์ ทรัพย์พ่วง
ผู้อำนวยการกองคลัง
056-410842-3 ต่อ 102


นางสาวเอ ใจแสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
056-410842-3 ต่อ 102


นางอุบล ศรีทองอินทร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
056-410842-3 ต่อ 102


นายพรสิน จูเทศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
056-410842-3 ต่อ 105