หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

กฎกระทรวงการพิสูจน์สถานะการเกิดและสัญชาติของเด็กซึ่งถูกทอดทิ้งฯ


การแก้ไขรายการบ้าน กรณีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน


การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการ สัญชาติของเจ้าของประวัติ จากสัญชาติไทยหรือจากไม่มีสัญชาติ หรือจากสัญชาติอื่น เป็นสัญชาติอื่น


การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีการแก้ไขรายการสัญชาติของบิดามารดาของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติเป็นสัญชาติไทย


การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร เกี่ยวกับรายการสัญชาติ กรณีแก้ไขรายการสัญชาติของเจ้าของประวัติจากสัญชาติอื่น หรือไม่มีสัญชาติ เป็นสัญชาติไทย


การแก้ไขรายการเอกสารการทะเบียนราษฎร


การขอแจ้งทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน บุคคลที่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน ประสงค์ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน


การขอเลขที่บ้าน (กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว)


การขอเลขที่บ้าน


การขอหนังสือรับรองการเกิดฯ

 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 7