หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 และสถิติการถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสังกัด [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผุ้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผุ้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 79  
 
รายงานสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลความพึงพอใจผุ้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.นางลือ ประจำปี 2561 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)