หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 22 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 28 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 68  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง\"ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561\" [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 39  
 
เทศบัญญัติงบประมาณร ายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 155  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 28 ก.ย. 2559 ]  อ่าน : 44  
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 73  
 
ประกาศเทศบาลตำบลนางลือ เรื่อง อนุมัติและประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 17 ก.ย. 2558 ]  อ่าน : 43  
 
  (1)     2