หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของ อปท.(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
เรื่อง การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชน [ 18 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
โครงการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า [ 16 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์ CITIZENinfo สำหรับจุดบริการ [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
แนวทางปฏิบัติในการเปิดเผยสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 13 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 [ 23 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (BCP) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ พรกฎ.ลดภาษีที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างลง 90% มีผลทันทีในวันถัดจากวันที่ออกประกาศ [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
มาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการฯ COVID-19 [ 12 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)     2      3      4      5