หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน รอบระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ต.ค. ถึง ก.ย.) [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2562 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2562 [ 5 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานผลการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 [ 9 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)