หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 1/2564 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 3 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 20  
 
คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ 3 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
คำสั่งจังหวัดชัยนาท เรื่อง การควบคุมสถานประกอบการ สถานบริการ และงดการจัดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 [ 25 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 73  
 
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ [ 1 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรถส่วนกลาง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 59  
 
คำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
  (1)     2