หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำสั่ง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต(BCP) [ 15 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
คำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ [ 1 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลฯ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฎิบัติราชการ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ ทต.นางลือ [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2563 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 [ 20 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 35  
 
มอบอำนนาจของนายกเทศบาลตำบลนางลือให้ปฏิบัติราชการแทน [ 18 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
  (1)