หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครัั้งที่ 6/2563(21 ก.ย.63) [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 5/2563(13ก.ค.63) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 4/2563(20พ.ค.63) [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 67  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 3/2563(23มี.ค.63) [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 2/2563(20ก.พ.63) [ 12 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 1/2563(8มค63) [ 15 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 13/2562(5 พ.ย.62) [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ทต.นางลือ ครั้งที่ 11/2562(6 ก.ย.62) [ 27 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลนางลือ ครั้งที่ 14/2562(9ธ.ค.62) [ 17 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
  (1)     2