หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 9 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลนางลือได้จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการปกปักรักษาต้นไม้จนเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา 13.28 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 7 ท่าน