หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่องเชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

สภาเทศบาลตำบลนางลือได้ขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1ครั้งที่ 2  ประจำปี 2562 ขอเชิญกำนันตำบลนางลือแลพผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้ารับฟีงการประชุมสภาสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันที่ี 23 กรกฎาคม 2562  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนางลือ โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 13.50 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 30 ก.ค. 2562 เวลา 09.05 น. โดย คุณ ธิราพร เสริมสุขต่อ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน