หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 5/2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนางลือ ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธุ์ข้าว เทศบาลตำบลนางลือ เพื่อรายรงานสถานะการเงินไตรมาส 3 และขออนุมัติงบประมาณโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม 6 โครงการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2562 เวลา 10.15 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 20 ท่าน