หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกปฏิบัติหน้าที่ตัดต้นไม้กีดกวางทางจราจร ป้องกันการเกิดวาตภัย และะทับสายไฟฟ้า บ้านนางลำเพย ทับทอง หมู่ 13 และบ้านนายประทีป ทาเวียง หมู่ 13

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.09 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 35 ท่าน