หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม ฝึกซ้อมแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลนางลือ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการฝึกซ้อมแผนระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  เพื่อฝึกฝนให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน รวมทั้งได้ทบทวน
องค์ความรู้ ทักษะการทำงาน และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉิน
ของแต่ละบุคคล

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 10.00 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย