หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้เรื่องอัคคีภัย และมีความสามารถในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายคนและอุปกรณ์อย่างมีระบบและปลอดภัยจึงจัดให้มีการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2562 เวลา 09.58 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 27 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย