หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลนางลือได้จัดโครงการประเพณีสงกรานต์ขึ้น นอกจากจะเป็นวันมหาสงกรานต์แล้ว รัฐบาลยังกำหนดให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย เพื่อให้ลูกหลานได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจะเป็นบุพการีผู้อาวุโสหรือผู้ใหญ่ ในชุมชนที่เคยทำประโยชน์แก่ชุมชน การดำเนินการทีี่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว การให้ครอบครัวได้ตระหนักและเห็นความสำคัญขอลผู้สูงอายุ ถือเป็นภารกิจ หน้าที่ของเทศบาลตำบลนางลือ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรผู้นำชุมชน ร่วมจัดโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ขึ้น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความสัมพันธืที่ดีของครอบบครัว ชุมชนเกิดการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจระหว่างผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 10.24 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 41 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย