หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน2562- 17 เมษายน 2562 ในระหว่างวันดังกล่าวมีวันหยุดราชการหลายวัน เป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมาก ใชัรถ ใชัถนน ในการสัญจรเพื่อเ้ดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งมีประชาชนบางกลุ่มได้มีการฉลองเทศกาลปีใหม่ ด้วยการดื่มสุรา แลัวขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง เป็นการสร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน การสูญเสียที่อาจเกิดึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเพื่อสอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการรณรงค์การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมาในถนนสายรองในพื้นที่ตำบลนางลือที่เชื่อมโยงไปหลายตำบลเพื่อออกสู่ถนนสายหลัก เทศบาลตำบลนางลือ ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 เม.ย. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 49 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย