หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เทศบาลตำบลนางลือได้จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ห้องประชุมเมล็ดพันธ์ข้าว เทศบาลตำบลนางลือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มี.ค. 2562 เวลา 10.39 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 173 ท่าน