หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
คำขวัญประจำตำบลนางลือ
" ถิ่นแดนสาวงาม นามระบือพันธุ์ข้าว
แหล่งมะนาวส้มแป้น หลักแสนแก้วมังกร "
พันธุ์ข้าวคุณภาพเยี่ยมและมีชื่อเสียงจากตำบลนางลือ
ที่ทำการเทศบาลตำบลนางลือ
นายอำนาจ พบพาน
ปลัดเทศบาลตำบลนางลือ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางลือ
นายพันท้าย จรูญวิทยา
นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ
วัดนางลือ
เทศบาลตำบล
นางลือ
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
รายงานผลโครงการ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังฯ  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ผลการดำเนินงาน
1.1 สำรวจเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติข้อมูลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงจำนวน 32 คน ผู้ป่วยไตวาย 1 คน ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรืื้อรัง 120 คน และผู้ด้่อยโอกาสในชุมชน จำนวน 27 คน
1.2 รับสมัคร/จัดหาญาติหรือบุคคลในครอบครัวของผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังผู้ป่วย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อสมัครเข้าเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) และบุคคลที่มีความเหมาะสม
1.3 จัดทำทะเบียนประวัติข้อมูลอาสาสมัครประจำครอบครัว(อสค.)
1.4 จัดเตรียมโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ตามมาตรฐานการเรียนรู้ (จำนวน 2 ช่วงการเรียนรู้ (จำนวน 18 ชั่วโมง)
1.5 จัดทำคู่มืออาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) ให้แก่อาสาสมัครประจำครอบครัวทุกท่าน
1.6 จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครประจำครอบครัวตามหลักสูตร (2 ช่วง 18-20 ชม.)
1.7 ประเมินผลการเรียนรู้การเข้ารับการฝึกอบรมโดยการทำแบบทดสอบก่อน และ หลังการอบรม
1.8 เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง ผู้ป่วยไตวายผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และผู้ด้อยโอกาสในชุมชนเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่
1.9 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การดูแลผู้ป่วยเพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพร่วมกัน
1.10 มอบใบประกาศนียบัตร อสค. ที่ผ่านการอบรมพร้อมขึ้นทะเบียนแต่งตั้งเป็นอาสาสมัครประจำครอบครัว
1.11 ติดตาม/ประเมินผล / สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด
บรรลุตามวัตถุประสงค์
การเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงิน 45,900 บาท เบิกจ่ายจริง จำนวน 45,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 100
นายระลึก หร่ายลอย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้รายงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ธ.ค. 2561 เวลา 09.42 น. โดย คุณ ธนกร เที่ยงพุ่ม

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 089-567-1527
เทศบาลตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร : 056-410-842  
จำนวนผู้เข้าชม 3,804,068 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2554  
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537เทศบาลตำบลนางลือ
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10