หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปกิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พงศ.2563(ครั้งที่ 1) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 75  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 65  
 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)