หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลที่มีผลการปกิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พงศ.2563(ครั้งที่ 1) [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ [ 27 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 89  
 
พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 [ 16 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 91  
 
  (1)