ภาพกิจกรรม "โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด "ทต.นางลือคัพ ครั้งที่ 1"  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 56 นายพันท้าย จรูญวิทยา นายกเทศมนตรีตำบลนางลือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันเซปักตะกร้อต้านภัยยาเสพติด "เทศบาลตำบลนางลือคัพ ครั้งที่ 1" โดยมีวัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาและเผยแพร่กีฬาเซปักตะกร้อให้เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ให้ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของการเล่นกีฬาและได้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุขและยาเสพติดและเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กและเยาวชน
3.เพื่อเสริมสร้างทักษะความสามารถให้นักกีฬาเซปักตะกร้อในท้องถิ่นได้พัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไป
4.เพื่อเสร้างความสามัคคีในท้องถิ่นและสร้างจิตสำนึกของการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักเคารพกฏกติกาการแข่งขัน
เป้าหมาย ได้แก่ ประชาชนในเขตตำบลนางลือ มีสุขภาพแข็งแรง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข
ได้ดำเนินการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ต.ค. - 8 พ.ย.56
จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 30 พ.ย. 56 - 1 ธ.ค. 56 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดนางลือ
การจัดกิจกรรมครั้งนี้ทำให้กีฬาเซปักตะกร้อเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นประชาชนเกิดความตื่นตัวและให้ความสนใจด้านกีฬามากขึ้น ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด นักกีฬาในท้องถิ่นได้ประสบการณ์ในการแข่งขันและพัฒนาทักษะในการเล่นสู่ระดับที่สูงขึ้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ธ.ค. 2556 เวลา 10.39 น. โดย คุณ บัณฑิตา ยาทุมานนท์

ผู้เข้าชม 676 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย