เทศบาลตำบลนางลือจัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี กีฬาพื้นบ้านประจำปี ๒๕๕๕  
 

            ด้วยประเพณีสงการนต์เป็นประเพณีของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของคนไทยและถือเป็นวันปีใหม่ไทยที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน และวันสงกรานต์ถือเป็นวันครอบครัวแห่งชาติ เทศบาลตำบลนางลือ เห็นถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมของไทยสืบทอดกันมา  เทศบาลตำบลนางลือจึงได้จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์และการแข่งขันกีฬาฟุตบอลประเพณี กีฬาพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น   เทศบาลตำบลนางลือจึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕  เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2555 เวลา 08.56 น. โดย คุณ พิษณุ หลอดคำ

ผู้เข้าชม 1670 ท่าน